Кабінет є структурним компонентом матеріально-технічної та навчальної бази коледжу, що забезпечує реалізацію вимог освітніх програм по оволодінню теоретичними знаннями та практичними навичками щодо самостійності наукового економічного мислення, формування економічного світогляду, впевненості у власних силах, розвитку здібностей до самореалізації, самоосвіти, а також саморозвитку особистості.

В кабінеті розміщені стенди, які сприяють теоретичній підготовці та проведенню практичних робіт при вивченні окремих тем дисциплін «Економіка і планування виробництва» та «Економіка, організація та планування виробництва».

В кабінеті оформлений інформаційний куточок, який містить методичні рекомендації та зразки оформлення розрахункових та практичних робіт. Також передбачено надання методичної допомоги студентам під час виконання розрахункових робіт та дипломних робіт і проектів.

В кабінеті проводяться консультації та додаткові заняття з економічних дисциплін.