Лабораторія організації обслуговування та барної справи є структурним компонентом матеріально – технічної та навчальної бази циклової комісії  ресторанного обслуговування та виробництва харчової продукції.

        Обладнання та оснащення лабораторії організації обслуговування та барної справи, організація робочих місць здійснюється у відповідності із санітарно – гігієнічними, протипожежними нормами, правилами внутрішнього розпорядку, інструкціями з охорони праці.

         Лабораторія організації обслуговування та барної справи облаштована барною стійкою, столами, стільцями, кавовою машиною та забезпечена столовим посудом, приборами,  столовою білизною які використовуються у навчальному процесі для ефективної реалізації вимог освітніх програм та оволодіння загальними, професійними та практичними навичками в межах діяльності  обслуговування та барної справи.

          Для підвищення ефективності викладання спецдисциплін в лабораторії створені столи з тематичним сервіруванням; приклади різних способів складання серветок.