Педагогічний склад коледжу забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 46 штатних викладачів, серед яких 2 викладачі методисти, 4 старших викладача, 32 (69%) – вищої категорії,в тому числі 6 кандидатів наук, 6 (13%) – першої, 7 (16%) – другої,  1 (2%) – спеціалісти. Нагороджені знаком „Відмінник освіти України” 7 викладачів, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – 8, 1 викладач нагороджений нагрудним знаком «Антон Макаренко». Серед викладачів 12 осіб – випускники технікуму. Середній вік викладачів становить 39 років.

Адміністрація коледжу

Комісія харчових технологій
Комісія ресторанного обслуговування і виробництва харчової продукції

Комісія автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Комп’ютерна інженерія
Комісія дисциплін загальноосвітньої підготовки
Комісія дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки