Педагогічний склад коледжу забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 50 штатних викладачів, серед яких 2 викладачі методисти, 1 старший викладач, 29 (58%) – вищої категорії, 6 (12%) – першої, 8 (16%) – другої,  7 (14%) – спеціалісти. Нагороджені знаком „Відмінник освіти України” 7 викладачів, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – 8, 1 викладач нагороджений нагрудним знаком «Антон Макаренко». Серед викладачів 12 осіб – випускники технікуму. Середній вік викладачів становить 39 років.

Адміністрація коледжу

Комісія спеціальності “Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів”

Комісія спеціальності  “Виробництво цукристих речовин і полісахаридів”

Комісія спеціальності “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”

Комісія спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Комісія спеціальності “Виробництво харчової продукції”

Комісія дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Комісія дисциплін математичної та природничо-наукової  підготовки

Комісія фізичного виховання та основ Захисту Вітчизн