Спеціальність:
5.051701.05 «Виробництво цукристих речовин та полісахаридів»
Напрям: 6.051701 «Харчові технології та інженерія»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Кваліфікація: технік-технолог з виробництва цукристих речовин
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Сучасне виробництво цукристих речовин далеко виходить за межі виробництва цукру-піску. Асортимент цукропродуктів представлений широкою палітрою різноманітних виробів, для виробництва яких застосовуються сучасні технології. Фахівці галузі мають оволодіти не лише хімічними, технологічними аспектами, а й досконало знати сучасні комп’ютерні програми, що дозволяють виконувати розрахунки, розробляти графічні  проекти.

Історія розвитку спеціальності „Виробництво цукристих речовин та полісахаридів” розпочалась 1 жовтня 1928 року, коли при Сумській механічній профшколі було відкрите хімічне відділення, яке 24 серпня 1930 року було виділене в самостійний технікум з назвою „Сумський хімічний технікум” з підпорядкуванням Союзцукру.

Кар’єра та подальші перспективи:
Молодший спеціаліст може працювати на підприємствах по виробництву цукру, крохмалів і крохмальних продуктів і займати первинні посади:
– технік-технолог ;
– технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);

– технік-технолог з виробництва полісахаридів;

– технік-технолог з виробництва цукристих речовин.

Випускники спеціальності можуть продовжувати навчання для отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і спеціаліст в Національному університеті харчових технологій та Регіональному центрі НУХТ, який функціонує на базі коелджу.

 

 

Практична підготовка та матеріально-технічне забезпечення:
Важливою складовою навчального процесу  є практична підготовка студентівспеціальності на передових підприємствах галузі:

– ТОВ “Суми-цукор” (Сумська область);
– ТОВ “Юкрейніан Шугар Компані” (Миколаївська область);
– ПАТ “Линовицький цукрокомбінат “Красний” (Чернігівська область);
– Філія “Яреськівський цукровий завод”  (Полтавська область);
– ПП “Ланнівський цукровий завод” (Полтавська область);
– ПрАТ “Гнідавський цукровий завод” (Волинська область);
– ТОВ “Радехівський цукор ”          (Тернопільська область)

Викладання спецдисциплін проводиться у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях: – кабінет технології цукристих речовин, який забезпечений моделями і макетами технологічного обладнання, навчальними плакатами, стендами з апаратурно-технологічною схемою бурякоцукрового виробництва;

– кабінет технологічного обладнання, який оснащений моделями обладнання бурякоцукрових, цукрорафінадних та крохмале-патокових заводів;
– лабораторія технохімічного контролю виробництва цукристих речовин, яка оснащена сучасними контрольно-вимірювальними приладами для проведення лабораторних робіт, стендами зі схемою технохімічного контролю бурякоцукрового виробництва.
Підвищення ефективності викладання фахових дисциплін відповідно до сучасних вимог забезпечується використанням відеотехніки, мультимедійних засобів навчання. Продовжується робота по створенню відео фонду спеціальності.

Позаурочна робота зі студентами:
Студенти мають всі можливості навчатись і змістовно відпочивати, беруть участь у науково-практичних конференціях,  виставках та експозиціях, працюють гуртки  художньої самодіяльності, спортивні секції, забезпечується організація культурного дозвілля молоді.