Терміни навчання:           3 роки 10 місяців
Галузь знань:                    18 Виробництво та технології

Спеціальність:                  181 Харчові технології

Освітньо-професійна програма: Технологічна експертиза та безпека харчової продукції             

Освітньо-професійний ступінь:    фаховий  молодший бакалавр

 Зважаючи на потреби сьогодення, циклова комісія харчових технологій з 2020 року починає здійснювати підготовку фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції». Відкриття цієї  спеціалізації зосереджено на питаннях організації виробництва високоякісної та безпечної харчової продукції, визначення показників якості та безпеки сировини і готового продукту, характеристиці та виборі обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість і безпеку харчової продукції, підтвердження відповідності продукту вимогам нормативної документації або виявлення порушень обліку сировини та матеріалів та у технологічному процесі тощо.

 

Проведення експертизи технологічних етапів виробництва харчових продуктів сприяє визначенню можливостей використання на практиці найбільш ефективних та економічних технологій для виробництва якісної, безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції.

 

Навчання за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»  має ряд істотних переваг, основні з них:

 • високоякісна освіта;
 • співпраця з провідними організаціями у сфері стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, підприємствами з виробництва харчових продуктів, органами сертифікації та оцінки відповідності;
 • забезпечення сучасною матеріально-технічною базою для проведення лабораторних та практичних занять;
 • набуття студентами досвіду розроблення систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів;
 • набуття студентами досвіду розроблення нормативної документації;
 • участь у конференціях з питань якості і безпечності харчових продуктів;
 • працевлаштування як студентів,так випускників на передових підприємствах харчової та фармацевтичної галузі, провідних фірмах та організаціях у сфері стандартизації і сертифікації, органах з оцінки відповідності та акредитації, випробувальних лабораторіях.

Випускники циклової комісії харчових технологій за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» є фахівцями актуальної на сьогодні спеціалізації із розроблення і впровадження систем управління якістю та безпечністю харчової продукції, без яких відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги щодо якості та безпечності харчових продуктів» не можлива діяльність кожного харчового підприємства.

Випускники цієї освітньо-професійної програми здатні:

 • розв’язувати проблеми підвищення якості харчової продукції,
 • здійснювати стандартизацію нових видів сировини і готової харчової продукції,
 • забезпечувати розвиток систем управління якістю та безпекою на харчових підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO,
 • впроваджувати на харчових підприємствах системи менеджменту якості та безпеки виробництва харчових продуктів за вимогами стандартів серії ДСТУ ISO 9000 та ДСТУ ISO 22000,
 • здійснювати сертифікацію продукції, технологічних процесів та обладнання, атестацію технічних можливостей підприємств, систем управління якістю та безпекою харчових продуктів на виробництві,
 • проводити внутрішній аудит та інспекцію як продукції, так і систем управління, акредитацію органів із сертифікації.

 

КАР’ЄРА
Випускники нашої комісії можуть працювати на передових підприємствах харчової та фармацевтичної галузі, провідних фірмах та організаціях у сфері стандартизації і сертифікації, органах з оцінки відповідності та акредитації, випробувальних лабораторіях і обіймати посади:

– спеціаліст відділу експертизи;

фахівець відділу акредитації органів з інспектування;

фахівець з якості, стандартизації та сертифікації,

інспектор з якості;

технік з метрології;

-лаборант хімічного аналізу.

 

Здобувши в нашому коледжі освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр», ви отримаєте можливість продовжити навчання за скороченими термінами в Національному університеті харчових технологій у м. Київ зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук», де підготовка фахівців здійснюється як на основі державного замовлення, так і за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Якщо Ви плануєте сприятимуть поліпшенню якості та безпечності вітчизняної харчової продукції, збільшенню її конкурентоспроможності на світовому ринку, гармонізації нормування показників якості та безпечності харчової продукції з кращим міжнародним досвідом у харчовій галузі та розширенню експортних ринків України

запрошуємо Вас на навчання за освітньо-професійною програмою

«Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»